Reflectiespel - doorpakken.com

Reflectie kaarten
Reflecteren is een vorm van leren die helpt effectiever te handelen als professional, omdat je bewust stilstaat bij ervaringen, je gedrag en het effect hiervan op anderen. Het helpt je succesvoller te zijn in je leven en het ligt ten grondslag aan alle andere competenties.

Doel van het spel
Je reflectievermogen te ontwikkelen, het vergroten van je zelfkennis in de dynamiek met anderen. Het is ook spelen en plezier hebben en het ontvangen van complimenten.

Het reflectiespel is hier te bestellen