Op een waarderende manier coachen.

Werken vanuit kracht en mogelijkheden, oprechte nieuwsgierigheid naar de ander en samen onderzoeken, wat er echt toe doet in het leven/werk van de ander!

Coachen waarbij je uitgedaagd wordt en ook ondersteund in je ontwikkelingsproces en dat en waarin de relatie gebaseerd is op gelijkwaardigheid. Coaching richt zich vooral op de onderstroom.

De implementatie van een verandering is pas geslaagd als mensen hun gedrag en opvattingen daadwerkelijk veranderen, dus dit laten zien in hun gedrag. Dat vereist Doorpakken.