Lydia houdt zich actief bezig met medezeggenschap en participatie.
Ze geeft trainingen op het gebied van medezeggenschap, maar begeleidt vooral ook organisaties om de betrokkenheid van werknemers te vergroten. Uit deze ervaringen leert zij zelf ook weer en deze lessons learned zet zij weer in bij andere organisaties. Een aantal keyfactoren zijn er wel te noemen, zoals de relatie tussen leidinggevende en medewerker, de echt gevoelde gedeelde verantwoordelijkheid om van medezeggenschap een succes te maken, evenwaardigheid tusen betrokkenen, mensen betrekken op basis van kennis , ervaring en enthousiasme, maar ook dat de kwaliteit van de gesprekken inspirerend is. Lydia’s rol wordt vaak getypeerd als katalysator, inspirerend, creatief, enthousiast maar ook een beetje streng (zie ook aanbevelingen op linkedin).

Zie hier haar een overzicht van bedrijven en instellingen waar Lydia werkzaam is (geweest).

Ze is mede architect van Medezeggenschap Samen. De medezeggenschap moet zich vaak nog aanpassen aan de veranderende omstandigheden in een organisatie. Dit kan alleen als zowel bestuurder als werknemers de gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor de medezeggenschap. De WOR mag hierbij best in de kast blijven.

Lydia geeft ook regelmatig workshops en treedt ook op als dagvoorzitter op het gebied van medezeggenschap. Lydia Schippers is erkend medezeggenschapstrainer en ingeschreven bij het Register MZ-opleiders. Trainers die in dit register zijn opgenomen, voldoen aan kwaliteitscriteria die door de beroeps- en branchevereniging zijn gesteld. Een geregistreerd MZ-opleider voldoet aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie.