C.V. Lydia Schippers

Lydia Schippers (1964) is een ervaren coach, adviseur, trainer en vrijdenker.

Haar kernkwaliteiten zijn: Innovatief, praktisch, deskundig, nieuwsgierig, betrokken , enthousiast, creatief en betrouwbaar.

Arbeidsvoorwaarden is een verbindend thema in haar loopbaan. Ze is betrokken, enthousiast en heeft oprechte belangstelling voor wat er in mensen en organisaties omgaat. Zoals een olievlek zich over het water verspreidt, werkt haar betrokkenheid door in de groepen en organisaties waar zij werkt.

Lydia kan haar deskundigheid op het gebied van arbeidsvoorwaarden, medezeggenschap, innovatie, veranderingsprocessen w.o. reorganisaties snel en praktisch betekenis geven voor organisatie en individuen. Vaak is haar rol die van trainer, begeleider, interimmanager of teamcoach.

Ze verstaat de kunst om zich te blijven verwonderen en zich af te vragen waarom het gaat zoals het gaat. Die nieuwsgierigheid en haar directe manier van analyseren en communiceren spreekt veel opdrachtgevers aan. Lydia denkt graag en goed buiten geijkte kaders en is ontvankelijk voor 'anders' en 'creatief'.

Lydia is afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in  o.a. sociaal economisch beleid. Ze heeft gewerkt als leidinggevende p&o er, cao onderhandelaar, reisleider Azië, docent, organisatieadviseur, interim manager, trainer en coach.

Ze werkt momenteel aan vernieuwing van medezeggenschap bij verschillende organisaties als trainer en adviseur. Zie ook haar boek: de kunst van het Betrekken, parels van participatie.

En tot slot coacht ze zowel individuen als teams met veel enthousiasme en betrokkenheid.

Ze woont in Rotterdam Nesselande is daar actief als voorzitter van de stichting kinderburgemeester, in de werkgroep vrouwendebat, Mirakels kunst en cultuur, de leesclub en is actief als RVT lid van Stichting Zuid Wester.

Lydia Schippers  is erkend medezeggenschapstrainer en ingeschreven bij het Register MZ-opleiders. Doorpakken is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).