plas_760x200
Links en publicaties

Organisaties en bureaus waar Doorpakken mee samenwerkt zodat er een brede dienstverlening kan worden geboden met expertise van vele vakgebieden

  • De BedrijfsAPK, een label met Mark de Koning, een 1-daagse check-up waarin ze samen met u op een frisse en originele wijze stilstaan bij de ‘de mens achter uw organisatie en de organisatie achter uw mensen'.
  • Vier de tweede helft, een programma ontwikkeld met Hans Oosterhaven waarbij er tijd is om je te verdiepen in je volgende stappen
  • Groeifabriek Lydia werkt en denkt regelmatig mee met Bart van Amerongen van de groeifabriek op opdrachten op HRM gebied
  • CAOP,  Lydia werkt  in het kernteam van CAOP opleidingen medezeggenschap
  • Werk en inspiratie , samen met Joyce Weber heeft Lydia een leergang ontwikkeld voor leiderschap voor vrouwen waar in 3 x 2 dagen op een verrassende, indringende manier wordt stilgestaan bij uw leiderschap.
  • Bureau Noorderlicht Lydia werkt regelmatig met Karin Willemsen-Klop op het terrein van medezeggenschap
  • Van den Berg training en advies, het bureau van Jacco van den Berg die mens en organisatie ondersteunt in hun ontwikkeling. Jacco levert wekelijks een bijdrage aan de rubriek:  Verdien ik wel genoeg in Volkskrant banen en woont ook in Nesselande.
  • Eduard van Vloten.
Recente artikelen:
  • Iedereen telt mee, vakmedianet, 2016, papieren tijger met potentie. Tijdelijke krachten en zzp-ers zouden ook tot het domein moeten horen waar OR-en zich druk om maken, worden ze gezien als collega's of als concurrenten, krijgen zij ook een kerstpakket?
  • De OR als regisseur, CAOP , 2015 Lang leve de Ondernemingsraad, De OR als Regisseur. In dit hoofdstuk plaats ik de rol van de OR als regisseur in een breder perspectief. In de samenleving wordt meer een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de burger. Zorgorganisaties maken hiervan een vertaalslag in de eigen organisatie en dit heeft ook  gevolgen heeft voor de medewerkers. Dit geldt ook voor de OR  die zoekt naar een passend antwoord en zich meer bezig zal gaan houden als regisseur van directe medezeggenschap. Dit heeft ook consequenties voor de vaardigheden en competenties van OR leden. Er wordt een uitstapje gemaakt naar de socioloog Erving Goffman. Kunnen we zijn bevindingen over interactie ook toepassen op het werk van OR leden?

 

 

vierdetweedehelft-advertentie-happinez