plas_760x200
OR voorzittersdag 27-11-2008

Op 27 november 2008 heeft Lydia Schippers op de OR voorzittersdag gesproken over nieuwe vormen van medezeggenschap

Nieuwe vormen van medezeggenschap

Een organisatie heeft baat bij betrokken medewerkers en medewerkers raken meer gemotiveerd als zij betrokken worden bij de organisatie. Goed georganiseerde participatie leidt tot een betere kwaliteit van het werk, de samenwerking en besluitvorming. Maar… hoe organiseer je participatie zodanig dat iedereen er maximaal van profiteert?

In deze workshop worden praktijkvoorbeelden genoemd en raak je geïnspireerd om in je eigen
organisatie met een vernieuwde blik te kijken.de timing.

Het Programma